FSC C139491 Promotional with text Portrait GreenOnWhite tm Elmz7b

Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2019. godinu

pdf icon

 

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 4. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim Preduzećima F BiH („“Službene novine F BiH,br.8/05, 81/08,22/09 i 109/12),člana 271.,a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15), člana 33.stav 1. tačka 3. i člana 56. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odboraKJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0102-2241-12/19 od 19.08.2019.godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O SARAJEVO

 OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum: 19.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 8. i člana 12. Zakona o javnim Preduzećima F BiH ( “Službene novine F BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f. i člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12., člana 43. i člana 45. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1043-1/17 od 28.04.2017. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednici sazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O RASPISIVANJU KONKURSA

Datum: 19.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15), člana 33. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1043-3/17 od 28.04.2017. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednicisazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019. godine, donio je

ODLUKU

o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O PONIŠTENJU KONKURSA

 

 

 Datum: 02.09.2019. godine

Na osnovu člana20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Sl.novine FBiH”,broj 26/16,89/18),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama »Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo (pročišćeni tekst) broj:OPU-IP:1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 22.stav 1.tačka 2. Pravilnika o radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo br.0103-766-6/16 od 06.05.2016. godine i Odluke o raspisivanju Javnogoglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 0102-1708-5/19 od 29.08.2019. godine, Direktor KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo raspisuje 

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.