Imenovanje i razrješenje predsjednika i člana Skupštine Društva provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo. Organi Preduzeća podnose izvještaj o radu Preduzeća Vladi Kantona i Skupštini Kantona Sarajevo, kao osnivaču.

Skupština Društva se sastoji od predsjednika i članova.

 

Vršilac dužnosti predsjednika Skupštine: 

  • Mirza Batalović

 

Vršioci dužnosti članova Skupštine: 

  • Fuada Zuko
  • Jasmin Šutković

 

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.