Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2017. godinu

pdf icon

 

Uprava Preduzeća

- mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum., Direktor

- Kečo Hidajeta, dipl.ecc., Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove

- Nevres Alispahić, dipl.ing.šum., Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo

 

Prema Statutu Preduzeća od 12.11.2009.godine, upravu Preduzeća čini direktor i dva izvršna direktora. Nadzorni odbor Preduzeća je Odlukom broj 0102-3372-4/12 od 18.09.2012 godine razriješio dužnosti direktora Preduzeća mr.sci. Zejnil Berilo a imenovao vršioca dužnosti direktora Kehić Mirsada Odlukom broj 0102-3372-5/12. Dana 08.11.2012 godine, Nadzorni odbor je donio Odluku broj 0102-3867-4/12 od 08.11.2012 godine o imenovanju novog vršioca dužnosti direktora Preduzeća mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum.

 

Odbor za reviziju 

  1. Kapetanović Kenan, dipl.ecc. - Predsjednik - Imenovan odlukom Skupštine Preduzeća od 30.09.2014. godine,
  2. Mr. Duvnjak Junuz, dipl.ecc. - Član - Imenovan odlukom Skupštine Preduzeća od 30.09.2014. godine,
  3. Čamdžić Zihret, dipl. ecc. - Član - Imenovan odlukom Skupštine Preduzeća od 30.09.2014. godine.

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoTel/Fax: +387 33 219 172E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon-with-green-background-56png-3 email-icon