Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanog sredstva putem licitacije / javnog nadmetanja, broj: 0103-876-3/18 od 11.04.2018. godine KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanog sredstva putem licitacije / javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje je:

Inventurni broj: 2670; Naziv sredstva: Vo Dragonja – žig broj 62; Količina: 1; Lokacija smještaja: Gajevi.

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.04.2018 godine do 12:00 sati na protokol KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naci na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE CIJELI TEKST OGLASA

IMG 20180207 131409U 2017. godini KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo izvršilo je pripremu za certificiranje šuma na čitavom području kojim gospodare, te je u martu održana predprocjena, a u septembru i glavna procjena od strane ovlaštene institucije „SGS“ Slovakia spol.s.r.o Slovačka, u sastavu međunarodnog tima za Qualifikor program eksperata za navedenu oblast, te je data preporuka za izdavanje FSC certifikata.

Opširnije

IMG 20171103 103145 (1)Društvo prijatelja grada Sarajeva je u saradnji KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, JU "Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo", školama: Druga gimnazija Sarajevo, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, te Gorana Kantona Sarajevo organiziralo i realiziralo akciju pošumljavanja pod nazivom „2017 SADNICA ZA 2017. GODINU".

Opširnije

3U saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo Udruženje ekologa „Arboretum - Botaničaka bašta“ Sarajevo organizovalo je 18.10.2017. godine akciju pošumljavanja na sarajevskom Ozrenu.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.