Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 4. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim Preduzećima F BiH („“Službene novine F BiH,br.8/05, 81/08,22/09 i 109/12),člana 271.,a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15), člana 33.stav 1. tačka 3. i člana 56. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odboraKJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0102-2241-12/19 od 19.08.2019.godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O SARAJEVO

 OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum: 19.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 8. i člana 12. Zakona o javnim Preduzećima F BiH ( “Službene novine F BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f. i člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12., člana 43. i člana 45. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1043-1/17 od 28.04.2017. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednici sazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O RASPISIVANJU KONKURSA

Datum: 19.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15), člana 33. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1043-3/17 od 28.04.2017. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednicisazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019. godine, donio je

ODLUKU

o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O PONIŠTENJU KONKURSA

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.