20160321 103538KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o Sarajevo nastavlja sa praksom obilježavanja ekološki značajnih datuma. Danas je Svjetski dan šuma i tom prilikom organizovano je pošumljavanje sa učenicima OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš, te su ovom prilikom zasađene sadnice bijelog bora.

Pošumljavanje se vrši na lokalitetu Karašnica u Ilijašu, lokalitet pripada odjelu 75, GJ „Donja Stavnja“.

Ova aktivnost ima za cilj podizanje svijesti kod učenika o značaju šume i njene zaštite. Šume pokrivaju trećinu kopnene površine planete Zemlje, biološki su najraznovrsniji ekosistemi na kopnu, u kojima obitava više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata.

Svjetski dan šuma je izuzetna prilika da se svi podsjetimo na to da su šume prirodna bogatstva koja moramo sačuvati i predati generacijama koje dolaze.

20160321_104643.jpg20160321_103538.jpg20160321_104646.jpgimage-7dc2b40cc545de544bc2b196bc3ea68664bb8c1f6eef2a2378ef04df2a0b8481-V.jpgimage-707e53348d732851c1b2cd5b2b92781b0fa26dc178f94ca6ac6f1963e8f2d08a-V.jpgimage-417b34d805d31ab75e0c9e36a3b4b015c4e8afcfa09b86053aa224f5f4faf4dc-V.jpgimage-f231337037b1722b8cfb4eaa983e609ee8b440862fe2f5f36d32b5e22141d0a9-V.jpgimage-b43e288dcb83cf69dc8e1b551cf42db387d7e3a444f923a4f8b009e61528ed24-V.jpgimage-b1aa1861702d7b8aaaa588c6e6af14de610839e01ec52e5aadc02adc2b736a30-V.jpgimage-dab34af4936d8a33c878b18f80d7b2729fdbc5bf77da52bc8faff6e10a0fb1e9-V.jpgimage-83ff3a42003e0f98ed661563c0bd29ebac908f0ffb36b5ec42579ae0ad7a9dec-V.jpgimage-fe6f585b62f5eec683e20752e456d0a876d16ea97d795a5c655d27af7007b3e0-V.jpgimage-9c75738fc22cf689496edfec9c1e4d310710188706bd9f9738979aa4b2d928de-V.jpg

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.