image-2817250afaac04da519f8cc41abdd8986475ec29747653bb5a265e216493fad5-VNa osnovu Ugovora o realizaciji projekta ograđivanje "Park Šume Prijateljstva", zajključenog između KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i "TIKA" (Turska Agencija za saradnju i koordinaciju), Sarajevo, broj: 0103-3048-1/15, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je provelo određene aktivnosti za nabavku materijala potrebnog za realizaciju navedenog projekta te u proteklom periodu intenzivno se radilo na izgradnji ograde.

Uporedo u sklopu aktivnosti se izvode i radovi na pripremi postolja za postavljanje šadrvana kao i ostalog pratećeg sadržaja koji se realizuje u saradnju sa Orman Genel Müdürlüğü - Turske šume i kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj.

Također, u narednom periodu se očekuje isporuka drvenih elemenata i drvnih konstrukcija za izgradnju šadrvana koji će se također realizovati u saradnji sa „TIKA“-om.

image-541bab7bc3814c87968ed9b49d9dcd33a49c66490a71b1dca28f523955e9c05a-V

 image-69170ac982c5017e546a10e80d961414125766cef1741b91fb93a5966181598e-V image-f328e8c8a963a7e4e6d90a66121c9b761bda6acf3f113b621ce9ac5e7e8bc817-V

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.