IMG 20160512 100012U cilju zaštite okoline i upravljanja šumskim resursom Kantona Sarajevo, u skladu sa važećim zakonima i standardima, a u najboljem interesu stanovništva Kantona u njihovom potrajnom I kontinuiranom gazdovanju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo je izvršilo I nabavku osnovnih sredstava (animala) koji će se koristiti za primicanje I privlačenje drvnih sortimenata.

Korištenje animala u procesu primicanja I privlačenja drvih sortimenata na čitavom području sa kojim upravlja Preduzeće smanjuju se štete u procesu eksploatacije šume kao I da se obezbjeđuju sigurnost I mogućnost korištenja prirodnog resursa u ograničenim vodozaštitnim zonama, zaštićenim područjima, šumama visoke zaštitne vrijednosti, pojasu blizu prašume kao I u ostalim dijelovima gdje su propisani posebni uslovi gospodarenja.

Na ovakav način upravljanja KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo obezbjeđuje održiv način upravljanja šumskim bogatstvom i stalni rast okolinskih, društvenih i ekonomskih dobrobiti za stanovništvo i privredu Kantona Sarajevo.

U procesu primicanja I privlačenja koristi se animalna zaprega, konji i volovi. Ono što je posebno karakteristično jeste da se mali broj šumarstava u BiH I Europi koristi animalnom zapregom (volovima) za izvoz I primicanje oblovine, što na još jedan način ističe naše područje kao značajno I interesantno.

IMG_20160512_100012.jpgIMG_20160427_152251.jpgIMG_20160427_122520.jpgIMG_20160512_091100.jpgIMG_20160512_091129.jpgIMG_20160512_094903.jpgIMG_20160512_094835.jpgIMG_20160512_100032.jpgIMG_20160512_095010.jpgIMG_20160512_094854.jpgIMG_20160406_141338.jpgIMG_20160406_141201.jpgIMG_20160406_142616.jpgIMG_20160406_121546.jpgIMG_20160406_121010.jpgIMG_20160406_142639.jpgIMG_20160406_141713.jpgIMG_20160406_120805.jpgIMG_20160406_141350.jpgIMG_20160406_142547.jpgIMG_20160406_121007.jpgIMG_20160406_141612.jpgIMG_20160406_141346.jpgIMG_20160427_134403.jpgIMG_20160427_123222.jpgIMG_20160406_141227.jpgIMG_20160427_135542.jpgIMG_20160427_134413.jpgIMG_20160427_151822.jpgIMG_20160406_142602.jpgIMG_20160406_143045.jpgIMG_20160427_122949.jpgIMG_20160406_120436.jpgIMG_20160406_120859.jpgIMG_20160427_135541.jpgIMG_20160427_123117.jpgIMG_20160406_143026.jpgIMG_20160427_151807.jpgIMG_20160406_120908.jpgIMG_20160427_152158.jpgIMG_20160406_120720.jpgIMG_20160406_120400.jpgIMG_20160406_115712.jpgIMG_20160406_115948.jpgIMG_20160406_115956.jpg

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.