Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-2229-3/18 od 23.08.2018. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja

   

 1.Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

 

Lot 1. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 2. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 3. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 4. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 5. Š.U. "Srednje" Trupci lišćara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišćara Bukva Međustovarište I/III 100,00 m3 klasa  
I 138,00
II 120,00
III 95,00

 Lot 6. Š.U. "Srednje" Četinari (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Rudno drvo Međustovarište --- 100,00 m3 75,20

 Lot 7. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Drvo za celulozu četinara Međustovarište --- 100,00 m3 55,00

 Kvalitet, dimenzije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do utorka, 04.09.2018. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/216-142. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU OGLASA

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.