Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-1265-3/18 od 28.06.2018. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja

 

Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

 

Lot 1. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:51 G.J. Gornja Misoča

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 

 

Lot 2. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:51 G.J. Gornja Misoča

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 300,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

   Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do ponedjeljka, 09.07.2018. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/216-142. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

 

 

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU OGLASA

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.