Datum: 02.09.2019. godine

Na osnovu člana20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Sl.novine FBiH”,broj 26/16,89/18),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama »Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo (pročišćeni tekst) broj:OPU-IP:1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 22.stav 1.tačka 2. Pravilnika o radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo br.0103-766-6/16 od 06.05.2016. godine i Odluke o raspisivanju Javnogoglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 0102-1708-5/19 od 29.08.2019. godine, Direktor KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo raspisuje 

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.