Datum: 19.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15), člana 33. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1043-3/17 od 28.04.2017. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednicisazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019. godine, donio je

ODLUKU

o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O PONIŠTENJU KONKURSA

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.