Projektovanje i realizacija projekata uređenja zelenih površina oko vikendica, kuća i uređenje parkova i izletišta uz korištenje vlastitog sadnog materijala ili nabavku po narudžbi kupca. Izrada šumskog, parkovskog i dvorišnog mobilijara u vlastitoj radionici sa mogućnošću njegove dopreme i ugradnje.

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.