Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2017. godinu

pdf icon

 

U skladu sa godišnjim planovima ovo preduzeće provodi aktivnosti i na zaštiti šuma uz primjenu biotehnički mjera borbe. Svake godine se vrši monitoring-pračenje brojnosti najvažnijih potkornjaka na četinarskim vrstama. Na osnovu analize brojnosti i preporuka Šumarskog Fakulteta poduzimaju se mjere u smislu preventivne zaštite.

osmatracnica resized

Prozivpožarna osmatračnica

gasenje pozara1 resized

 Saradnja sa Kantonalonm Upravom Civilne zaštite Kantona Sarajevo i Vatrogasnim društvom Tarčin

Primjenom biotehničkih mjera osiguravamo i pratimo brojno stanje jedne populacije kako ona nebi došla u prenamnoženje. 

Bolje zdravstveno stanje sastojina, a samim tim i kvalitetniju drvnu masu. Obezbjeđuje se zdrava i čista okolina što je posebno značajno za režim voda uzmemo li u obzir da je Igman planina sa kojeg se snadbjeva Sarajevo sa vodom.

zastita1 resized

 Lovne klopke za suzbijanje, identifikaciju i kvantifikaciju šumskih štetnika -potkornjaka

 

Posljedica ne postojanja zakonske regulative u šumarstvu kao i razlićita tumaćenja Zakona dovodi u sumnju u čijoj je nadležnosti zaštita šuma od požara. Bez obzira na naprijed navedeno KJP Srajevo-šume su uvijek prve kako u preventivnoj mjeri tako i u samom gašenju šumskih požara. U prošloj godini usljed velikog broja požara ćesto je dolazilo do prekida procesa proizvodnje, angažovanjem ljudi i sredstava rada.

Zastita suma5.jpgZastita suma4.jpgZastita suma3.jpgZastita suma6.jpgZastita suma.jpgZastita suma1.jpgZastita suma2.jpg

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoTel/Fax: +387 33 219 172E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon-with-green-background-56png-3 email-icon