Uzgajanje

Proizvodnja sadnog materijala se odvija u rasadnicima  Sedrenik i Tarčin koji su u vlasništvu preduzeća. Kontrolu porijekla i ocjenu kvaliteta sadnog materijala vrši Šumarski Fakultet u Sarajevu. Rasadnici  proizvode  hortikulturne i ukrasne  vrste grmlja i drveća.

Sadnja sadnica se obavlja u skladu sa izrađenim projektom dugoogodišnjim planom ŠGO-e, pravilnim izborom vrste drveta i propisanom gustinom sadnje. 

sedrenik1 Rasadnik Sedrenik - proizvodnja hortikulturnih i ukrasnih sadnica

sedrenik2

 Rasadnik Sedrenik - proizvodnja šumskih sadnica  

tarcin1

   Rasadnik Tarčin - Proizvodnja sadnica bijelog bora sa plantaže Koziji   grm

  

Pošumljavanje

KJP “Sarajevo-šume” Sarajevo svake godine vrše pošumljavanje i njegu već zasađenih šumskih površina. KJP “Sarajevo-šume” Sarajevo svake godine zasadi  prosječno godišnje od 500 000 do 600 000 sadnica putem redovnog plana gospodarenja kao i iz sredstava OKFŠ-a.

posumljavanje1

   Pošumljavanje u kome je učestvovao ambasador SAD, Cliford Bond 

njega1

 Njega kultura 

Uzgoj9.jpgUzgoj5.jpgUzgoj4.jpgUzgoj1.jpgUzgoj7.jpgUzgoj3.jpgUzgoj2.jpgUzgoj8.jpgUzgoj6.jpg

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.