Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2017. godinu

pdf icon

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-2-75-3-58/17

Usluge pregleda sjemenskih objekata od strane naučno-obrazovne ustanove


 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-1-76-3-59/17

Sjeme šumskih vrsta drveća


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka-Željeznica“, Odjel 67 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.061 m3

OVDJE PREUZMITE TENDERSKU DOKUMENTACIJU


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja putnih pravaca: “Kahrimani-Ljubovčići“ i „Dub-Gornji Zovik“. Tenderska dokumentacija se može preuzeti u Direkciji Preduzeća, Služba za marketing i komercijalne poslove, ul. Mršala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoTel/Fax: +387 33 219 172E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon-with-green-background-56png-3 email-icon