INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

NAFTA I NAFTNI DERIVATI FCCO SKLADIŠTE


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Dodatne usluge sječe za ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ "Kaljina-Bioštica", odjel 219 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča) cca 285,23 m3


 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge servisiranja vozila Škoda OCtavia


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge servisiranja vozila Mercedes kombibusa


 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

ADVOKATSKE USLUGE


 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.